Touhuterapia
toimintaterapeutti Sari Roiha

Touhuterapia on vuonna 2002 perustettu yksityinen toimintaterapiayritys, joka toimii tällä hetkellä Seinäjoen, Härmänmaan ja lähikuntien alueella.

Touhuterapia tarjoaa toimintaterapiaa vauvasta vaariin erilaisia toimintamuotoja soveltaen. Terapia voidaan toteuttaa toimipisteellä, kotona, hoitopaikassa, koulussa tai muussa asiakkaan ympäristössä. Terapiamuotona voi olla yksilö-, pari- tai ryhmäterapia.

Touhuterapia tarjoaa toimintaterapiaa vauvasta vaariin erilaisia toimintamuotoja soveltaen.

Ajankohtaista - Touhuterapia

Seuraa Touhuterapiaa myös Facebookissa.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta itse löytämään tai antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti omassa arjessa.

Touhuterapian toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta itse löytämään tai antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti omassa arjessa.

Asiakasta ohjataan hallitsemaan keinoja huolehtia itsestä, olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään.
Tärkeä osa toimintaterapiaa on yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa sekä muiden yhteistyötahojen (mm. terapeutit) kanssa.

Toimintaterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai psykologin lähetteellä.

Toimintaterapiaan tulevilla lapsilla saattaa olla:
kömpelyyttä ja joustamattomuutta liikkumisessa
hankaluutta käden taidoissa esim. kynän ja saksien käytössä
kätisyyden vakiintumattomuutta
puutteita leikkitaidoissa
keskittymiskyvyttömyyttä leikkimiseen tai tehtävien tekemiseen
hahmottamisen vaikeutta esim. lapsi ei tunnista värejä ja muotoja, rakentelut ovat työläitä ym.
vaikeuksia oman kehon hallinnassa ja itsehillinnässä
itsetunnon heikkoutta
puutteita sosiaalisissa taidoissa

Palvelut - Touhuterapia

Toimintaterapia suunnitellaan asiakkaan tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Tavoitteiden laadinnassa käytetään apuna mm. GAS -menetelmää (Goal Attainment Scaling), joka osallistuttaa asiakkaan ja lähiympäristön kuntoutusprosessiin heti jakson alusta saakka.

Touhuterapiassa voidaan arvioida lieviä toimintakyvyn puutteita mutta laajemmat arvioinnit toteutuvat terveyskeskuksen, keskussairaalan tai Eskoon palvelukeskuksen toimintaterapeuttien toimesta.

 • Touhuterapian toimitilassa on suuri liikuntasali isoine terapiavälineineen ja leluineen.

  Toimitilassa on suuri liikuntasali isoine terapiavälineineen ja leluineen, joka mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja motoriikkaratojen kiertämisen sekä myös erilaisten liikuntamuotojen kokeilun.

 • Touhuterapian toimistossa on mahdollisuus erilaisiin pöytätason tehtäviin.

  Toimistossa on mahdollisuus erilaisiin pöytätason tehtäviin mm. pelien pelaamiseen, kynätehtäviin ja muihin käden toimintoihin esim. huovutukseen ja solmeiluun.

  Keittiössä voidaan harjoitella mahdollisia apuvälineitä käyttäen välipalan valmistamista ja leipomista.

 • Touhuterapian toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös asiakkaan omassa ympäristössä kotona, hoitopaikassa ja koulussa.

  Toimitiloissa harjoittelun lisäksi toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös asiakkaan omassa ympäristössä kotona, hoitopaikassa ja koulussa. Lisäksi voidaan harjoitella asiointikäyntejä eri ympäristöissä sekä kokeilla erilaisia harrastustoimintoja.

Vaikeavammaisten kuntoutuksessa noudatetaan Kelan avoterapiastandardia. Touhuterapia on liittynyt Kanta-palveluun ja käyttää sähköistä potilasrekisteriä (Diarium).

Touhuterapia on Kelan auditoima palveluntuottaja. Osa kuntoutuksesta on Kelan järjestämää ja rahoittamaa.

Touhuterapian potilasasiamiehenä toimii Atlas. Touhuterapian potilasasiamiehenä toimii Atlas.

Käyntiosoite